Vill du investera i att utveckla Stjärnsund? Välkommen att bli delägare i bygdens egna utvecklingsaktiebolag - Stjärnsunds bygdebolag AB (svb)! Aktierna kostar 1000 kronor styck. Du anmäler ditt köp via ett formulär som du hittar nederst på denna sida (eller här). Betala sedan för aktierna till Bankgiro 808-3743 (Södra Dalarnas Sparbank), uppge ditt namn + "aktie" som meddelande vid betalning.

Våren 2019 bildades Stjärnsunds bolag som ett dotterbolag till den ideella

föreningen Stjärnsunds föreningsnätverk, vars medlemmar är

Stjärnsunds föreningar. Modellen är tagen från andra orter (Röstånga,

Flyinge, När, Oxsätra, Docksta, m.fl.) som bildat liknande bolag med framgång.

Med kapital som donerats från föreningarna skapades 50 000 aktier.

Föreningsnätverket kommer alltid att behålla 51 % av aktierna, men säljer

resterande 24’ 500 aktier för 1000 kr/st - för ett brett delägande och för att

samla in kapital för investeringar som bolaget behöver göra. Bolaget lyder

under lagen om särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att

som delägare består din “vinstutdelning” i att Stjärnsund blir en attraktiv

bygd att besöka, leva och arbeta i.  

 

Idag äger och förvaltar Stjärnsunds bygdebolag fastigheterna Sundsgården (föreningshus

och företagshotell) samt Smedjan Stjärnsund (konsert- och eventhus). 

Presentation av Stjärnsunds bygdebolag AB (svb)

Organisationsnummer: 559209-2091 

Vision

“Vi är den samlande kraften som skapar en attraktiv bygd att besöka, leva och arbeta i.”

Affärsidé
“Driva verksamhet som gynnar bygden men som inte konkurrerar med befintliga privata verksamheter.

Ett brett lokalt ägande där all vinst återinvesteras i bygden.”


Övrigt:
Politiskt och religiöst oberoende.
Långsiktighet
Affärsmässighet
Verka för hela 776 74-området
Öppenhet - Information
Brett lokalt delägande - demokratisk organisation
 
Läs och ladda hem bygdebolagets affärsplan här: http://bit.ly/bygdebolag-plan                          Bolagsstyrelsen (2021)

Vi söker stugor, gästrum, hus och lägenheter att hyra ut i Stjärnsundsbygden.

 

Lära sig mer